Wnętrze

Więcej niż architektura

Ideą przewodnią przemiany fabrycznego budynku w ekskluzywne przestrzenie biurowe było uszanowanie   wartości   architektonicznych   tkwiących   w   samej   budowli   i   połączenie   ich z wysokim standardem współczesnych wnętrz. Wpisanie nowej biurowej funkcji podkreśla istniejącą   osiowość budynku.   Poprzeczną   –   z   racji   usytuowania głównej klatki schodowej i podłużną – wynikającą z układu konstrukcyjnego traktów żeliwnych filarów. Z tych powodów podcień wejściowy, hall główny i halle poszczególnych pięter zostały podporządkowane głównej klatce schodowej, a korytarze rozprowadzające pięter – układowi filarów. Ze szczególną atencją potraktowano wszystkie elementy fabrycznego rodowodu budynku: żeliwne filary, strukturę ceglanych murów, balustrady i podciągi, a nawet zewnętrzną stalową klatkę schodową. Nadbudowane piętro, używając współczesnych środków – szkła i stali, również w swoim wyrazie podkreśla industrialny charakter obiektu. Ważnym składnikiem wnętrz jest także przemysłowe, ale jednocześnie bardzo nowoczesne ukazanie przebiegu instalacji tworzących swego rodzaju „użylenie” budynku. Piękne, historyczne elewacje obiektu zostały poddane konserwacji przywracającej   im dawną świetność.   A wszystko po to,   by dumnie podkreślić magię miejsca i powierzyć jej tworzenie wyjątkowości biur w Zenicie.

Rzuty kondygnacji